Het ware geloof

Het ware geloof

De islam is de ware godsdienst van Allah en zodoende vertegenwoordigt de naam van deze godsdienst het basisprincipe van Allahs (Gods) religie: de totale overgave aan de wil van Allah God.

Publisher: Association Tabligh Al-Islam

Book Translator: Yassien Abo Abdellah