E-cards
Last Updated 23/11/2014 1:53
Sat, 24 Feb 2018
Jumaada Thani 8, 1439
Number of Books 9358

Հայտնի մարդկանց, գիտնականների և պատմաբանների մեկնաբանությունները Ղուրանի մասի

Հայտնի մարդկանց, գիտնականների և պատմաբանների մեկնաբանությունները Ղուրանի մասի

Հայտնի մարդկանց, գիտնականների և պատմաբանների մեկնաբանությունները Ղուրանի մասի
  • Հայտնի մարդկանց, գիտնականների և պատմաբանների մեկնաբանությունները Ղուրանի մասի
  • Այս հոդվածը պարունակում է Ղուրանի մասին հիացմունքով և արժանապատվությամբ լի, շատ արևմտյան գիտնականների խոսքերը
  • Publisher: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)
  • Book Translator: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC)
  • Year of Publication: 2012
  • Number of Pages: 23
  • Book visits: 2003
  • Book Downloads: 414
  • Book Reads: 396

Հայտնի մարդկանց, գիտնականների և պատմաբանների մեկնաբանությունները Ղուրանի մասի

Այս հոդվածը պարունակում է Ղուրանի մասին հիացմունքով և արժանապատվությամբ լի, շատ արևմտյան գիտնականների խոսքերը

User Rating Be the first one

Այս հոդվածը պարունակում է Ղուրանի մասին հիացմունքով և արժանապատվությամբ լի, շատ արևմտյան գիտնականների խոսքերը

Leave a Reply