E-cards
Last Updated 10/10/2017 11:30
Wed, 16 Oct 2019
Safar 17, 1441
Number of Books 10346

Salat Kitaabay

Salat Kitaabay
  • Publisher: islamhouse.com
  • Book Translator: Qali buuha cummad
  • Year of Publication: 2015
  • Number of Pages: 26
  • Book visits: 994
  • Book Downloads: 236
  • Book Reads: 197

Salat Kitaabay

“tama kitab edde yaabam salat elle aban gurritte kinni axcih:

kaqayl ooy , wadooy , tayammum kee salat elle  K aadu kaat xakabuh tanim :

Ackaam kitaabak Qabdul – qaziiz Daawuud , rabe sahdaytih rubsuusiyyah feerayse  qasiiri ,aban gurrittet yaaba”

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply