E-cards
Last Updated 15/7/2019 10:13
Sat, 22 Jan 2022
Jumaada Thani 19, 1443
Number of Books 10244

Nadiyos’ Grasya (“MIS’GODED”)

Nadiyos’ Grasya (“MIS’GODED”)
  • Publisher: www.leveltruth.com
  • Year of Publication: 2013
  • Number of Pages: 314
  • Book visits: 2509
  • Book Downloads: 1882
  • Book Reads: 1150

Nasaksihan ng mga dekada kamakailan ang isang malawak na panlipunang pagbabago
tungkol sa mga katangiang sumusukat sa katotohanan at mabuting uri. Sa kanilang mga tahanan at
pagawaan hanggang sa mga sentrong pampamayanan at bulwagang pambayan, tinalakay ng ating
mga ninuno ang mga paksang malalalim at mahahalaga, gaya ng mga kaasalang pulitikal, mabuting
pag-uugaling panlipunan at ang mga makabuluhang hangganan ng siyensiya, mga batas at relihiyon.
Lumundag kayo sa makabagong daigdig, at ang mga pag-uusap ay karaniwang nakatuon sa mga
relasyon, salapi, palakasan at paglilibang. Samantalang ang mga naunang henerasyon ay nagdaos ng
mga panggabing talakayan, pagsusuri at bahaginan ng talino, karamihan ng mga mamamayan
ngayon ay iniuukol ang kanilang mga sarili sa mga walang saysay na oras ng panlilinlang sa isip ng
media sa pamamagitan ng panginoong iyon ng hipnotismo, ang telebisyon.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply