Co mówi islam na temat terroryzmu?

Broszura pokazująca jak ważne w islamie jest ludzkie życie i wyjaśniająca stosunek islamu do te ...

المزيد