Porosi Profetike

Porosi Profetike Libër të cilin e shkroi Shejhu i nderuar Abdul Kadër El Arnauti (Allahu e mës ...