40 หะดีษอิมามอัน-นะวะวีย์

หนังสือหะดีษซึ่งเป็นที่รู้จัก ประกอบด้วยหะีดีษของท่านนบี ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จำนวน 42 หะ ...

Why do we pray?

Why do we pray?

Why do we pray? Prayer is an obligation upon every Muslim, man and woman. "...Verily, the pra ...