Tunay na Pagsasaksi

Ang aklat na ito ay pinakahuli sa isang serye ng apat. Ang unang aklat sa seryeng ito, The Eigh ...

LA RELIGION De VERITE

LA RELIGION De VERITE

Louanges à ALLAH, Le seigneur des mondes, et que la paix soit avec les messagers d’ ALLAH. Voic ...