Etika Islame

Etika Islame Ky është një libër përmbledhës që përmban një varg rregullash për të cilat ka nev ...