Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Isang munting aklat na nagpapahayag ng tunay na mensahe ni Cristo Jesus; pinatutunayan ang pagk ...

المزيد