เพียงถ้อยคำหนึ่งเดียว !

เพียงถ้อยคำหนึ่งเดียว !

หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อเป็นการเตือนและสะกิดให้นึกถึงสารดังกล่าว ที่ถูกประทานลงมายังอาดัม โ ...