ศาสนทูตองค์สุดท้าย

ศาสนทูตองค์สุดท้าย

ศาสนทูตองค์สุดท้าย มุฮัมมัด (ขอให้ความเมตตาและสันติสุขของอัลลอฮฺจงมีแด่ท่าน) บุตรชายของอับดุลลอ ...

المزيد