Олакшано поимање веровања

Олакшано поимање веровања

Бог (Аллах) је послао Мухамеда, мир Божији над њим, са упутом и вером истине, да избави људе из ...

المزيد