E-cards
Last Updated 6/9/2015 1:01
Mon, 23 Oct 2017
Safar 3, 1439
Number of Books 9188

Ejani në shpëtim!

Ejani në shpëtim!

Ejani në shpëtim!
  • Ejani në shpëtim!
  • Ejani në shpëtim! “Duke pasur parasysh rëndësinë e praktikimit të mësimeve islame, të cilave pas besimit, me vlerë dhe rëndësi iu paraprinë namazi, na imponohet që të jemi të mobilizuar në sqarimin e këtyre mësimeve si nga këndi i ndriçimit të vlerës së secilit prej tyre, ashtu edhe në shpjegimin praktik se si duhet të kryhet cilido. Prandaj ju ofrojmë këtë udhëzues të ilustruar për mësimin e namazit dhe gabimet që bëhen në të.”
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 74
  • Book visits: 860
  • Book Downloads: 206

Ejani në shpëtim!

Ejani në shpëtim!

Ejani në shpëtim! “Duke pasur parasysh rëndësinë e praktikimit të mësimeve islame, të cilave pas besimit, me vlerë dhe rëndësi iu paraprinë namazi, na imponohet që të jemi të mobilizuar në sqarimin e këtyre mësimeve si nga këndi i ndriçimit të vlerës së secilit prej tyre, ashtu edhe në shpjegimin praktik se si duhet të kryhet cilido. Prandaj ju ofrojmë këtë udhëzues të ilustruar për mësimin e namazit dhe gabimet që bëhen në të.”

User Rating Be the first one

Leave a Reply