E-cards
Last Updated 19/10/2017 1:22
Thu, 29 Jul 2021
Dhul-Hijjah 19, 1442
Number of Books 10213

Ejani në shpëtim! – version i shkurtuar

Ejani në shpëtim! – version i shkurtuar
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 64
  • Book visits: 2508
  • Book Downloads: 1215
  • Book Reads: 788

Ejani në shpëtim! – version i shkurtuar

Të gjitha lavdërimet i takojnë All-llahut (subhanehu ue teala). Atë e falënderojmë, prej Tij jemi të varur dhe prej Tij falje kërkojmë.

Kërkojmë mbrojtje tek All-llahu (subhanehu ue teala), nga e keqja në veten tonë dhe nga veprat tona të këqija. Atë që e udhëzon All-llahu (subhanehu ue teala), nuk ka kush ta largojë nga kjo udhë dhe atë të cilin All-llahu (subhanehu ue teala) e lë të bredhë në errësirë, nuk ka kush ta udhëzojë.

Dëshmoj se nuk ka hyjni që meriton të adhurohet, përveç All-llahut (subhanehu ue teala), duke mos i përshkruar Atij shokë.

Dëshmoj se Muhammedi (salAllllahu alejhi ue selem) është rob dhe i Dërguar i Tij.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply