E-cards
Last Updated 31/10/2016 1:50
Sun, 25 Oct 2020
Rabia Awal 8, 1442
Number of Books 10171

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwa

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwa
  • Publisher: islamhouse.com
  • Book Translator: Acmad Saalic Qali
  • Year of Publication: 2016
  • Number of Pages: 71
  • Book visits: 1195
  • Book Downloads: 472
  • Book Reads: 322

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwal muggaaqisak shek qabdulaqaziiz bin baaz bicse kitab edde yaabam muslimti isi diinik yaaxigem faxximta caagiida kinni, tascabooy, qibaadaay, gexsitiiy kalah raqqa inta caddol meqe adda^faknu le kitab kinni.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply