E-cards
Last Updated 31/10/2016 1:50
Mon, 27 Sep 2021
Safar 20, 1443
Number of Books 10227

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwa

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwa
  • Publisher: islamhouse.com
  • Book Translator: Acmad Saalic Qali
  • Year of Publication: 2016
  • Number of Pages: 71
  • Book visits: 1391
  • Book Downloads: 545
  • Book Reads: 391

Ummatta inkih taaxigem faxximta qasirwal muggaaqisak shek qabdulaqaziiz bin baaz bicse kitab edde yaabam muslimti isi diinik yaaxigem faxximta caagiida kinni, tascabooy, qibaadaay, gexsitiiy kalah raqqa inta caddol meqe adda^faknu le kitab kinni.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply