E-cards
Last Updated 10/10/2017 11:30
Tue, 29 Nov 2022
Jumaada Awal 5, 1444
Number of Books 10319

Salat Kitaabay

Salat Kitaabay
  • Publisher: islamhouse.com
  • Book Translator: Qali buuha cummad
  • Year of Publication: 2015
  • Number of Pages: 26
  • Book visits: 2162
  • Book Downloads: 620
  • Book Reads: 529

Salat Kitaabay

“tama kitab edde yaabam salat elle aban gurritte kinni axcih:

kaqayl ooy , wadooy , tayammum kee salat elle  K aadu kaat xakabuh tanim :

Ackaam kitaabak Qabdul – qaziiz Daawuud , rabe sahdaytih rubsuusiyyah feerayse  qasiiri ,aban gurrittet yaaba”

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply