E-cards
Last Updated 20/10/2015 7:34
Tue, 20 Aug 2019
Dhul-Hijjah 19, 1440
Number of Books 10305

Nghi thức thực hiện Umroh & Haj

Nghi thức thực hiện Umroh & Haj
  • Year of Publication: 2009
  • Number of Pages: 17
  • Book visits: 1437
  • Book Downloads: 535
  • Book Reads: 406

Hướng dẫn nghi thức làm Umroh và Haj một cách rõ ràng dễ hiểu được rút ra từ Sunnah Nabi – صلى الله عليه وسلم -.

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply