E-cards
Last Updated 20/10/2015 7:34
Thu, 16 Jul 2020
Dhul-Qidah 25, 1441
Number of Books 10140

Nghi thức thực hiện Umroh & Haj

Nghi thức thực hiện Umroh & Haj
  • Year of Publication: 2009
  • Number of Pages: 17
  • Book visits: 1862
  • Book Downloads: 720
  • Book Reads: 626

Hướng dẫn nghi thức làm Umroh và Haj một cách rõ ràng dễ hiểu được rút ra từ Sunnah Nabi – صلى الله عليه وسلم -.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply