E-cards
Last Updated 1/5/2018 2:48
Fri, 30 Oct 2020
Rabia Awal 13, 1442
Number of Books 10171

Sünen-i İbn Mâce

Sünen-i İbn Mâce
  • Book Translator: Abdullah Parlıyan
  • Year of Publication: 2008
  • Number of Pages: 2642
  • Book Version: 1. Baskı
  • Book visits: 1908
  • Book Downloads: 805
  • Book Reads: 551

Sünen-i İbn Mâce

Sünen-i İbn Mâce (Arapça: سُنن ابن ماجة). Ehl-i sünnet hadis literatüründe en güvenilir kabul edilen altı kitaptan (Kütüb-i sitte) biridir.

Müellifi kısaca İbn Mace olarak anılan el-Hafız Ebu Abdullah Muhammed bin Yezid’dir.

Müellifinin adına nisbetle Sünen-i İbn Mace olarak anılır.

Sünen-i İbn Mace’nin altı kitaptan biri olarak kabul edilmesi sonradan olmuştur. Türkçe tercümesi 10 cilt halinde Haydar Hatipoğlu hoca tarafından yapılmıştır.

https://archive.org

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply