E-cards
Last Updated 29/4/2018 3:00
Sun, 25 Jul 2021
Dhul-Hijjah 15, 1442
Number of Books 10237

SÜNEN-İ EBU DAVUD ترجمة سنن أبي داووة باللغة التركية

SÜNEN-İ EBU DAVUD ترجمة سنن أبي داووة باللغة التركية
  • Year of Publication: 2017
  • Number of Pages: 5826
  • Book visits: 2351
  • Book Downloads: 1307
  • Book Reads: 866

SÜNEN-İ EBU DAVUD

SÜNEN-İ EBU DAVUD üce dinimiz İslâmiyetin Kur’ân’dan sonraki en büyük kaynağı Sünnettir.  Bu kitaplardan özellikle altısı son derece ün kazanmıştır. “Kütüb-ü Sitte” adıyla anılan bu altı kitap Buhârî ve Müslim’in Sahihleri Ebû Dâv , Tirmizi,, Nesâî ve İbn Mace’nin Sünenleridir.  Şüphesiz müslümanlann hepsi Arap eğildir ve arapçayı bilmezler.

Arap olmayanların da dinlerinin esaslarını kaynaklarında görmek ve sevgili Peygamberlerinin hadislerini okuyup anlamak en tabii haklan olsa gerektir. Onun, İslâmî ilimlerin diğer sahalarında olduğu gibi hadis sahasındaki bir çok eser de başka dillere, bu meyanda Türkçeye terceme edilmiştir. İşte “Kütüb-ü Sitte”diye bilinen bu altı kitabın hepsi; izahlı ya da izahsız olarak ve bazıları birden fazla olmak üzere dilimize kazandırılmıştır.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply