E-cards
Last Updated 15/11/2017 1:14
Thu, 01 Jun 2023
Dhul-Qidah 12, 1444
Number of Books 10335

Ehli Beyt ve Sahâbe Arasında

Ehli Beyt ve Sahâbe Arasında
  • Publisher: umm ulkura
  • Year of Publication: 2012
  • Number of Pages: 163
  • Book visits: 7233
  • Book Downloads: 2803
  • Book Reads: 1999

Ehli Beyt ve Sahâbe Arasında

Zatının celaline ve saltanatının yüceliğine layık olduğu şekilde hamd Allah’a mahsustur. O’na güzel, mübarek ve devamlı bir şekilde hamd ederim.

Allah’tan başka ilah olmadığına, bir tek olduğuna, hiçbir ortağı olmadığına ve Muhammed’in de sallallâhu aleyhi ve sellem O’nun kulu ve resulü olduğuna şahitlik ederim. Ona sallallâhu aleyhi ve sellem, aline, ashabına ve kıyamet gününe kadar kendisine tabi olanlara da salat ve selam ederim.
Allah Teala buyurur ki: “Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadınlar üretip yayan Rabbinizden sakının. Adını kullanarak birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah’tan ve akrabalık haklarına riayetsizlikten de sakının. Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir.”

مبرة الآل والأصحاب

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply