E-cards
Last Updated 7/9/2015 9:32
Mon, 23 Oct 2017
Safar 3, 1439
Number of Books 9188

Ehl-i Beyt Ýmamlarýna Göre Tevhid’in Hakikati Ebedi Vasiyye

Ehl-i Beyt Ýmamlarýna Göre Tevhid’in Hakikati Ebedi Vasiyye

Ehl-i Beyt Ýmamlarýna Göre Tevhid’in Hakikati Ebedi Vasiyye
  • Ehl-i Beyt Ýmamlarýna Göre Tevhid’in Hakikati Ebedi Vasiyye
  • Mülk ve melekutu düzenleyen, izzet ve ceberutunda bir tek olan, semayı direksiz bir şekilde yükseltip orada kulların rızıklarını takdir eden, kalp ve akıl sahiplerinin gözlerini vasıta ve sebeplere takılmaktan çevirip Müebbib’ul-Esbaba yönlendiren, kendisinin birtek, samed ve ilah olduğunu; bütün yaratılmışların … Continue reading
  • Publisher: Umm Ulkura
  • Year of Publication: 2012
  • Number of Pages: 57
  • Book visits: 3552
  • Book Downloads: 768

Mülk ve melekutu düzenleyen, izzet ve ceberutunda bir tek olan, semayı direksiz bir şekilde yükseltip orada kulların rızıklarını takdir eden, kalp ve akıl sahiplerinin gözlerini vasıta ve sebeplere takılmaktan çevirip Müebbib’ul-Esbaba yönlendiren, kendisinin birtek, samed ve ilah olduğunu; bütün yaratılmışların da onlar gibi birer kul olup rızkın onlar yanında aranamayacağını bilerek O’ndan başkasına ibadet etmemeleri için himmetlerini kendisinden başkasına yönelmekten kurtarıp kendisi dışındaki her şeyi düzenleyip tedbir eden Allah’a hamdolsun.
Salât ve selam, batılların kökünü kazıyıp dosdoğru yola ulaşmada kılavuzluk yapan Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e, aline ve ashabına olsun.
Bu, Alemlerin Rabbinin Birliği hakkında, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in ehl-i beytinden olan bir seyyid ileki, biz onları büyük bilir ve onların muhabbetiyle Allah’a takarrub ederiz – bir araya geldikten sonra yazmış olduğum küçük bir risaledir.
Kendisi benim , tevhid ile ilgili, Kur’ân- Sünnet naslarıyla ve ümmetin geneli hakkında daha faydalı olması için ehl-i beyt imamlarının sözleriyle desteklenmiş olan bir risale yazmamı işaret buyurdu.

Ehl-i Beyt Ýmamlarýna Göre Tevhid’in Hakikati Ebedi Vasiyye

User Rating Be the first one

Leave a Reply