E-cards
Last Updated 12/2/2019 12:01
Wed, 27 Oct 2021
Rabia Awal 21, 1443
Number of Books 10232

เส้นทางสายใหม่

เส้นทางสายใหม่

เส้นทางสายใหม่

หนังสือที่เขียนโดยมุสลิมใหม่ที่ใช้นามว่า คอดีญะฮ์ ยุซรอ จากเว็บไซต์ อิสลามมอร์ เพิ่ออธิบายเรื่องราวการรับอิสลามของเธอ และสะท้อนสิ่งที่เธอได้พบเห็นจากสังคมในหลายๆ แง่มุมให้ทั้งมุสลิมเดิมๆ และผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมได้รับรู้แง่มุมเหล่านั้นและร่วมกันฉุกคิดถึงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม อันเป็นทางนำแห่งชีวิตที่มนุษย์ทั้งปวงไม่ควรพลาดที่จะศึกษาและสัมผัส แม้แค่เพียงช่วงหนึ่งของลมหายใจ เพื่อหวังว่าพวกเขาจะได้พบกับเส้นทางสายใหม่ที่นำความสุขตลอดกาลมาให้
Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply