E-cards
Last Updated 26/8/2015 11:18
Sun, 11 Apr 2021
Shaban 28, 1442
Number of Books 10224

มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน

มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน
  • Publisher: Islam House
  • Book Translator: ซุฟอัม อุษมาน
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 31
  • Book visits: 4555
  • Book Downloads: 2519
  • Book Reads: 2199

มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน

มารยาทในการอ่านอัลกุรอาน กล่าวถึงมารยาทต่างๆ ที่จะต้องคำนึงถึงสำหรับผู้ที่ต้องการอ่านอัลกุรอาน อาทิ ความบริสุทธิ์ใจ ร่างกายต้องสะอาด อ่านด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะ อ่านชัดถ้อยชัดคำ การขอความคุ้มครองต่ออัลลอฮฺให้พ้นจากชัยฎอน การใคร่ครวญความหมาย การสุญูดติลาวะฮฺ เป็นต้น เป็นหนึ่งในบทเรียนสำหรับเดือนเราะมะฎอนของท่านเชคอัล-อุษัยมีน เราะหิมะฮุลลอฮฺ

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply