E-cards
Last Updated 1/9/2015 2:06
Mon, 17 Jan 2022
Jumaada Thani 14, 1443
Number of Books 10244

บทเรียนคำสอนที่สำคัญสำหรับผู้คนทั่วไป

บทเรียนคำสอนที่สำคัญสำหรับผู้คนทั่วไป
  • Publisher: กระทรวงกิจการอิสลาม สาธารณะกุศล การเผยแพร่ และการชี้นำ
  • Book Translator: อบูยุสรอ อิสมาอีล บิน อะห์มัด
  • Year of Publication: 2009
  • Number of Pages: 23
  • Book visits: 4390
  • Book Downloads: 2559
  • Book Reads: 2252

บทเรียนคำสอนที่สำคัญสำหรับผู้คนทั่วไป งานเขียนอันทรงคุณค่าของท่านเชคอับดุลอะซีซ บิน บาซ หนังสือเล่มนี้แม้จะหนาไม่มาก แต่บรรจุพร้อมด้วยความรู้ต่างๆ ที่มุสลิมจำเป็นต้องทราบและต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เช่น เรื่องอะกีดะฮฺ บทบัญญัติการละหมาด การจัดการศพ คำตักเตือนสั่งสอนด้านจริยธรรม และในส่วนท้ายยังระบุถึงคำตักเตือนจากชิริกและบาปต่างๆ ไว้อีกด้วย

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply