E-cards
Last Updated 6/3/2019 10:58
Tue, 23 Apr 2019
Shaban 18, 1440
Number of Books 10137

คู่มือเข้าใจอิสลามอย่างง่าย พร้อมภาพประกอบ

คู่มือเข้าใจอิสลามอย่างง่าย พร้อมภาพประกอบ

คู่มือเข้าใจอิสลามอย่างง่าย พร้อมภาพประกอบ

หนังสือเพื่อการแนะนำศาสนาอิสลาม เหมาะสำหรับผู้สนใจอิสลามทุกคน บรรจุด้วยข้อมูลเกี่ยวกับความมหัศจรรย์ทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในอัลกุรอานและซุนนะฮฺ โดยการวิเคราะห์ในเชิงวิชาการ พร้อมภาพประกอบการอธิบายอย่างเป็นขั้นตอน

Sourceislamhouse

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply