E-cards
Last Updated 10/2/2019 10:01
Tue, 26 Oct 2021
Rabia Awal 20, 1443
Number of Books 10232

คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?

คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?

คุณกำลังแสวงหาความสุขใช่ไหม?

ความสุข คือ จุดหมายที่ทุกชีวิตบนหน้าแผ่นดินนี้แสวงหาเพื่อให้ได้รับมันมา มนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็นผู้รู้หรือคนเขลาก็ตาม ต่างเสาะแสวงหาสาเหตุแห่งความสุข พวกเขายอมทุ่มเทกำลังอย่างเหน็ดเหนื่อย ในการค้นหาสิ่งต่าง ๆ เพื่อขจัดความขัดสน ความเจ็บปวดและความทุกข์ยาก หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่อยู่ในมือคุณขณะนี้ อาจจะเปิดประตูให้คุณพบกับความสุขที่แท้จริง และอาจจะเป็นตัวชักจูงคุณสู่ความผ่อนคลายทางจิตวิญญาณ และความสงบสุขุมที่สมบูรณ์ ก็เป็นได้

Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply