E-cards
Last Updated 24/3/2019 10:08
Sun, 05 Jul 2020
Dhul-Qidah 14, 1441
Number of Books 10139

ความมหัศจรรย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

ความมหัศจรรย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

ความมหัศจรรย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

หนึ่งในจำนวนหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่มีปรากฏในมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เช่น อัลกุรอานกับการพัฒนาตัวอ่อนของมนุษย์ อัลกุรอานที่ว่าด้วยเทือกเขา การกำเนิดจักรวาล สมองของมนุษย์ การเกิดเมฆฝน ทะเลและแม่น้ำ เป็นต้น

Source: islamhouse

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply