E-cards
Last Updated 24/3/2019 10:08
Mon, 25 Oct 2021
Rabia Awal 19, 1443
Number of Books 10231

ความมหัศจรรย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

ความมหัศจรรย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

ความมหัศจรรย์ในทางวิทยาศาสตร์ที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอาน

หนึ่งในจำนวนหลักฐานที่บ่งบอกถึงความเป็นจริงของศาสนาอิสลาม ซึ่งเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่มีปรากฏในมหาคัมภีร์อัลกุรอาน เช่น อัลกุรอานกับการพัฒนาตัวอ่อนของมนุษย์ อัลกุรอานที่ว่าด้วยเทือกเขา การกำเนิดจักรวาล สมองของมนุษย์ การเกิดเมฆฝน ทะเลและแม่น้ำ เป็นต้น

Source: islamhouse

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply