E-cards
Last Updated 26/6/2022 8:47
Sat, 28 Jan 2023
Rajab 6, 1444
Number of Books 10324

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Gabay ng Hajji at Mu’tamir
  • Publisher: http://www.mnaskacademy.org
  • Book Translator: ABU RAFI UMRA ABDULKARIM
  • Year of Publication: 2017
  • Number of Pages: 80
  • Book visits: 3350
  • Book Downloads: 1982
  • Book Reads: 1397

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin ng pagsasagawa ng Hajj at Umrah sa Makkah at iba pang mahahalagang usapin patungkol sa Hajj sa wikang tagalog.

Sources: Mnask Academy

 

 

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply