E-cards
Last Updated 5/9/2017 2:26
Tue, 25 Jan 2022
Jumaada Thani 22, 1443
Number of Books 10244

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Gabay ng Hajji at Mu’tamir
  • Publisher: http://www.mnaskacademy.org
  • Book Translator: ABU RAFI UMRA ABDULKARIM
  • Year of Publication: 2017
  • Number of Pages: 80
  • Book visits: 2668
  • Book Downloads: 1631
  • Book Reads: 1120

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin ng pagsasagawa ng Hajj at Umrah sa Makkah at iba pang mahahalagang usapin patungkol sa Hajj sa wikang tagalog.

Sources: Mnask Academy

 

 

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply