E-cards
Last Updated 4/8/2019 11:40
Sun, 25 Aug 2019
Dhul-Hijjah 24, 1440
Number of Books 10308

Ang Babae sa Islam

Ang Babae sa Islam
  • Book Editor: amal Joves
  • Publisher: www.islamland.com
  • Year of Publication: 2009
  • Number of Pages: 151
  • Book visits: 107
  • Book Downloads: 45
  • Book Reads: 13

Ang Babae sa Islam

Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang bagay na aking natutunan habang isinasalin ko ang munting aklat na ito. Naniniwala ako na bagama’t maraming aklat na ang naisulat tungkol sa paksang nauukol sa mga kababaihan sa ilalim ng Relihiyong Islam na tumatalakay sa karapatan, edukasyon, pamana at iba pa, nadarama ko na ang aklat na ito ay makapagbibigay ng isang malawak at kabuuang paliwanag ng lahat ng paksang may kaugnayan sa katayuan ng mga babae sa Relihiyong Islam.

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply