E-cards
Last Updated 15/11/2017 2:52
Tue, 21 Nov 2017
Rabia Awal 2, 1439
Number of Books 9213

ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم

ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم

ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم
  • ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم
  • ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم در این نوشته مختصر از یکی از صحابه بزرگوار که زبان‌های بد او را هدف قرا
  • Publisher: مبرة الآل والأصحاب
  • Number of Pages: 100
  • Book visits: 3976
  • Book Downloads: 1604
  • Book Reads: 2

ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم

در این نوشته مختصر از یکی از صحابه بزرگوار که زبان‌های بد او را هدف قرار داده و به تهمت‌های دروغین و بیمار گونه¬ای که ناشی از تعصب عمیق است، متهم کرده‌اند سخن خواهیم گفت.

این صحابی بزرگوار همراه و خادم رسول الله صلی الله علیه وسلم و حافظ سنت ایشان ابوهریره رضی الله عنه است.

مبرة الآل والأصحاب

ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم

ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم در این نوشته مختصر از یکی از صحابه بزرگوار که زبان‌های بد او را هدف قرا

User Rating Be the first one

ابوهریره، همراه و دوستدار پیامبر صلی الله علیه وسلم در این نوشته مختصر از یکی از صحابه بزرگوار که زبان‌های بد او را هدف قرا

Leave a Reply