Tuklasin ang Islam (Smart Card: Tagalog)

Tuklasin ang Islam (Smart Card: Tagalog)

Tuklasin ang Islam Smart Card This smart card includes 30 books in addition to 10 videos that can be easily downloaded

مؤلف الكتاب: E-Da`wah Committee (EDC)

الناشر: E-Da`wah Committee (EDC)

عدد الزيارات للكتاب: 189

مرات تحميل الكتاب: 75

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin...

مؤلف الكتاب: Talal ibn Ahmad Al-Aqil

الناشر: http://www.mnaskacademy.org

مترجم الكتاب: ABU RAFI UMRA ABDULKARIM

عدد الزيارات للكتاب: 272

مرات تحميل الكتاب: 69

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto

الناشر: islamhouse

عدد الزيارات للكتاب: 6422

مرات تحميل الكتاب: 1361

MUHAMMAD SUGO SA SANGKATAUHAN

MUHAMMAD SUGO SA SANGKATAUHAN

MUHAMMAD SUGO SA SANGKATAUHAN

مؤلف الكتاب: Omar Peñalber

عدد الزيارات للكتاب: 623

مرات تحميل الكتاب: 184

Nais kong yumakap sa Islam nguni’t

Nais kong yumakap sa Islam nguni’t

Nais kong yumakap sa Islam nguni’t

مؤلف الكتاب: Omar Al-Hafiz

الناشر: islamhouse.com

عدد الزيارات للكتاب: 591

مرات تحميل الكتاب: 233

Si Muhammad sa Bibliya

Si Muhammad sa Bibliya

Si Muhammad sa Bibliya

مؤلف الكتاب: The Cooperative Office for Call and Foreigners Guidance at Zulfi

الناشر: The Cooperative Office for Call and Foreigners Guidance at Zulfi

مترجم الكتاب: The Cooperative Office for Call and Foreigners Guidance at Zulfi

عدد الزيارات للكتاب: 676

مرات تحميل الكتاب: 160

AQEEDAH NG LAHAT NA MUSLIM

AQEEDAH NG LAHAT NA MUSLIM

AQEEDAH NG LAHAT NA MUSLIM

مؤلف الكتاب: Muhammad Jamil Zainu

الناشر: The Cooperative office for call, guidance and edification of expatriates in North Riyadh

عدد الزيارات للكتاب: 676

مرات تحميل الكتاب: 191

Ang Totoong Relihiyon

Ang Totoong Relihiyon

Ang Totoong Relihiyon

مؤلف الكتاب: The Cooperative Office for Call and Foreigners Guidance at Zulfi

الناشر: The Cooperative office for call, guidance and edification of expatriates in North Riyadh

عدد الزيارات للكتاب: 573

مرات تحميل الكتاب: 176

Ang Tunay na Relihiyon

Ang Tunay na Relihiyon

Ang Tunay na Relihiyon

مؤلف الكتاب: Bilal Philips

الناشر: The Cooperative office for call, guidance and edification of expatriates in North Riyadh

عدد الزيارات للكتاب: 706

مرات تحميل الكتاب: 206

TALAKAYAN SA PAGITAN NG ATIESTANG PROPESOR ESTUDYANTING MUSLIM

TALAKAYAN SA PAGITAN NG ATIESTANG PROPESOR ESTUDYANTING MUSLIM

TALAKAYAN SA PAGITAN NG ATIESTANG PROPESOR ESTUDYANTING MUSLIM

مترجم الكتاب: ABDULKHALIQ S. SARIPADA

عدد الزيارات للكتاب: 542

مرات تحميل الكتاب: 169

Ako ay isang Muslim

Ako ay isang Muslim

ANG PANINI WALA SA ALLAH Ako ay isang Muslim Katakanlah ialah Allah Yang Maha-Esa Allah Yang menjadi tumpuan sekalian Makhluk untuk memohon sebarang hajat.

مؤلف الكتاب: Mohamed Asharaf Salah

الناشر: Dar al-Khualafa al-Rashidin and Dar al-Fath al-Islami

عدد الزيارات للكتاب: 618

مرات تحميل الكتاب: 210

Ang Qur’an at MAKABAGONG SIYENSIYA

Ang Qur’an at MAKABAGONG SIYENSIYA

Ang Qur’an at MAKABAGONG SIYENSIYA

مؤلف الكتاب: Maurice Bucaille

الناشر: Conveying Islamic Message Soceiy

عدد الزيارات للكتاب: 677

مرات تحميل الكتاب: 196

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Isang munting aklat na nagpapahayag ng tunay na mensahe ni Cristo Jesus; pinatutunayan ang pagkatao ni Jesus at kailanman ay hindi maaaring maging Panginoon

مؤلف الكتاب: Bilal Philips

الناشر: islamhouse.com

عدد الزيارات للكتاب: 691

مرات تحميل الكتاب: 241

Ang Diyos sa Kristiyanismo… Ano ang Kanyang Kalikasan?

Ang Diyos sa Kristiyanismo… Ano ang Kanyang Kalikasan?

Ang Diyos sa Kristiyanismo… Ano ang Kanyang Kalikasan?

مؤلف الكتاب: Naji Ibrahim Arfaj

الناشر: www.abctruth.net

عدد الزيارات للكتاب: 613

مرات تحميل الكتاب: 199

Tunay na Pagsasaksi

Tunay na Pagsasaksi

Ang aklat na ito ay pinakahuli sa isang serye ng apat. Ang unang aklat sa seryeng ito, The Eighth Scroll, ay isang obra ng kathang-isip sa kasaysayan—isang nobela ng

مؤلف الكتاب: Laurence B. Brown MD

الناشر: www.leveltruth.com

عدد الزيارات للكتاب: 714

مرات تحميل الكتاب: 321

Nadiyos’ Kubre?

Nadiyos’ Kubre?

Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa IslamAng mga

مؤلف الكتاب: Laurence B. Brown MD

الناشر: www.levelthruth.com

عدد الزيارات للكتاب: 653

مرات تحميل الكتاب: 217

Nadiyos’ Grasya

Nadiyos’ Grasya

Nasaksihan ng mga dekada kamakailan ang isang malawak na panlipunang pagbabago tungkol sa mga katangiang sumusukat sa katotohanan at mabuting uri.

مؤلف الكتاب: Laurence B. Brown MD

الناشر: www.leveltruth.com

عدد الزيارات للكتاب: 650

مرات تحميل الكتاب: 239

Mga Alituntunin At Mga Kahalagahan Ng Pag-aayuno

Mga Alituntunin At Mga Kahalagahan Ng Pag-aayuno

Mga Alituntunin At Mga Kahalagahan Ng Pag-aayuno

مؤلف الكتاب: Kuwait Philippine Cultural Center

الناشر: IPBShop

مترجم الكتاب: Mojahid Gumander

عدد الزيارات للكتاب: 6919

مرات تحميل الكتاب: 1591

Dialogo Sa Pasyente

Dialogo Sa Pasyente

Dialogo Sa Pasyente

مؤلف الكتاب: ISLAM PRESENTATION COMMITTEE

الناشر: Ipbshop

مترجم الكتاب: Arfiyah Imam Sarangani

عدد الزيارات للكتاب: 7478

مرات تحميل الكتاب: 1461

Magbalik Islam, Isang Bukas na Paanyaya

Magbalik Islam, Isang Bukas na Paanyaya

Magbalik Islam, Isang Bukas na Paanyaya

مؤلف الكتاب: Ahmed Ricaldi

عدد الزيارات للكتاب: 6656

مرات تحميل الكتاب: 1464