Tuklasin ang Islam (Smart Card: Tagalog)

Tuklasin ang Islam (Smart Card: Tagalog)

Tuklasin ang Islam Smart Card This smart card includes 30 books in addition to 10 videos that can be easily downloaded

مؤلف الكتاب: E-Da`wah Committee (EDC)

الناشر: E-Da`wah Committee (EDC)

عدد زيارات الكتاب: 867

عدد تحميل الكتاب: 354

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Gabay ng Hajji at Mu’tamir

Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin...

مؤلف الكتاب: Talal ibn Ahmad Al-Aqil

الناشر: http://www.mnaskacademy.org

مترجم الكتاب: ABU RAFI UMRA ABDULKARIM

عدد زيارات الكتاب: 590

عدد تحميل الكتاب: 201

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah

Gabay sa Hajj at Umrah Isang Aklat sa wikang tagalong na nagpapaliwanag tungkol sa pamamaraan ng Hajj at Umrah nang kompleto

الناشر: islamhouse

عدد زيارات الكتاب: 6786

عدد تحميل الكتاب: 1524

MUHAMMAD SUGO SA SANGKATAUHAN

MUHAMMAD SUGO SA SANGKATAUHAN

MUHAMMAD SUGO SA SANGKATAUHAN

مؤلف الكتاب: Omar Peñalber

عدد زيارات الكتاب: 761

عدد تحميل الكتاب: 292

Nais kong yumakap sa Islam nguni’t

Nais kong yumakap sa Islam nguni’t

Nais kong yumakap sa Islam nguni’t

مؤلف الكتاب: Omar Al-Hafiz

الناشر: islamhouse.com

عدد زيارات الكتاب: 803

عدد تحميل الكتاب: 406

Si Muhammad sa Bibliya

Si Muhammad sa Bibliya

Si Muhammad sa Bibliya

مؤلف الكتاب: The Cooperative Office for Call and Foreigners Guidance at Zulfi

الناشر: The Cooperative Office for Call and Foreigners Guidance at Zulfi

مترجم الكتاب: The Cooperative Office for Call and Foreigners Guidance at Zulfi

عدد زيارات الكتاب: 1069

عدد تحميل الكتاب: 236

AQEEDAH NG LAHAT NA MUSLIM

AQEEDAH NG LAHAT NA MUSLIM

AQEEDAH NG LAHAT NA MUSLIM

مؤلف الكتاب: Muhammad Jamil Zainu

الناشر: The Cooperative office for call, guidance and edification of expatriates in North Riyadh

عدد زيارات الكتاب: 977

عدد تحميل الكتاب: 327

Ang Totoong Relihiyon

Ang Totoong Relihiyon

Ang Totoong Relihiyon

مؤلف الكتاب: The Cooperative Office for Call and Foreigners Guidance at Zulfi

الناشر: The Cooperative office for call, guidance and edification of expatriates in North Riyadh

عدد زيارات الكتاب: 729

عدد تحميل الكتاب: 280

Ang Tunay na Relihiyon

Ang Tunay na Relihiyon

Ang Tunay na Relihiyon

مؤلف الكتاب: Bilal Philips

الناشر: The Cooperative office for call, guidance and edification of expatriates in North Riyadh

عدد زيارات الكتاب: 1430

عدد تحميل الكتاب: 296

TALAKAYAN SA PAGITAN NG ATIESTANG PROPESOR ESTUDYANTING MUSLIM

TALAKAYAN SA PAGITAN NG ATIESTANG PROPESOR ESTUDYANTING MUSLIM

TALAKAYAN SA PAGITAN NG ATIESTANG PROPESOR ESTUDYANTING MUSLIM

مترجم الكتاب: ABDULKHALIQ S. SARIPADA

عدد زيارات الكتاب: 689

عدد تحميل الكتاب: 262

Ako ay isang Muslim

Ako ay isang Muslim

ANG PANINI WALA SA ALLAH Ako ay isang Muslim Katakanlah ialah Allah Yang Maha-Esa Allah Yang menjadi tumpuan sekalian Makhluk untuk memohon sebarang hajat.

مؤلف الكتاب: Mohamed Asharaf Salah

الناشر: Dar al-Khualafa al-Rashidin and Dar al-Fath al-Islami

عدد زيارات الكتاب: 752

عدد تحميل الكتاب: 332

Ang Qur’an at MAKABAGONG SIYENSIYA

Ang Qur’an at MAKABAGONG SIYENSIYA

Ang Qur’an at MAKABAGONG SIYENSIYA

مؤلف الكتاب: Maurice Bucaille

الناشر: Conveying Islamic Message Soceiy

عدد زيارات الكتاب: 922

عدد تحميل الكتاب: 299

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Ang Totoong Mensahe ni Cristo Jesus

Isang munting aklat na nagpapahayag ng tunay na mensahe ni Cristo Jesus; pinatutunayan ang pagkatao ni Jesus at kailanman ay hindi maaaring maging Panginoon

مؤلف الكتاب: Bilal Philips

الناشر: islamhouse.com

عدد زيارات الكتاب: 865

عدد تحميل الكتاب: 365

Ang Diyos sa Kristiyanismo… Ano ang Kanyang Kalikasan?

Ang Diyos sa Kristiyanismo… Ano ang Kanyang Kalikasan?

Ang Diyos sa Kristiyanismo… Ano ang Kanyang Kalikasan?

مؤلف الكتاب: Naji Ibrahim Arfaj

الناشر: www.abctruth.net

عدد زيارات الكتاب: 989

عدد تحميل الكتاب: 308

Tunay na Pagsasaksi

Tunay na Pagsasaksi

Ang aklat na ito ay pinakahuli sa isang serye ng apat. Ang unang aklat sa seryeng ito, The Eighth Scroll, ay isang obra ng kathang-isip sa kasaysayan—isang nobela ng

مؤلف الكتاب: Laurence B. Brown MD

الناشر: www.leveltruth.com

عدد زيارات الكتاب: 875

عدد تحميل الكتاب: 562

Nadiyos’ Kubre?

Nadiyos’ Kubre?

Ang mga linya ay naghahatid mula sa kauna-unahang Kristiyanismong Judio hanggang sa ikapitong dantaon, katiyakang patungo sa IslamAng mga

مؤلف الكتاب: Laurence B. Brown MD

الناشر: www.levelthruth.com

عدد زيارات الكتاب: 847

عدد تحميل الكتاب: 349

Nadiyos’ Grasya

Nadiyos’ Grasya

Nasaksihan ng mga dekada kamakailan ang isang malawak na panlipunang pagbabago tungkol sa mga katangiang sumusukat sa katotohanan at mabuting uri.

مؤلف الكتاب: Laurence B. Brown MD

الناشر: www.leveltruth.com

عدد زيارات الكتاب: 813

عدد تحميل الكتاب: 427

Mga Alituntunin At Mga Kahalagahan Ng Pag-aayuno

Mga Alituntunin At Mga Kahalagahan Ng Pag-aayuno

Mga Alituntunin At Mga Kahalagahan Ng Pag-aayuno

مؤلف الكتاب: Kuwait Philippine Cultural Center

الناشر: IPBShop

مترجم الكتاب: Mojahid Gumander

عدد زيارات الكتاب: 7246

عدد تحميل الكتاب: 1849

Dialogo Sa Pasyente

Dialogo Sa Pasyente

Dialogo Sa Pasyente حوار مع مريض (فلبيني)

مؤلف الكتاب: ISLAM PRESENTATION COMMITTEE

الناشر: 2010

مترجم الكتاب: Arfiyah Imam Sarangani

عدد زيارات الكتاب: 12994

عدد تحميل الكتاب: 2766

Dialogo Sa Pasyente

Dialogo Sa Pasyente

Dialogo Sa Pasyente

مؤلف الكتاب: ISLAM PRESENTATION COMMITTEE

الناشر: Ipbshop

مترجم الكتاب: Arfiyah Imam Sarangani

عدد زيارات الكتاب: 7710

عدد تحميل الكتاب: 1656