Međusobno uvažavanje Ehli-bejta i ashaba

Međusobno uvažavanje Ehli-bejta i ashaba

Ova knjiga sadrži određeni broj primjera iz kojih vidimo međusobno poštivanje i uvažavanje između Ehli-bejta i ashaba. Kao za primjer uzimamo imama Aliju, radijellahu anhu, koji je na mnogo mjesta pohvalio i uvažavao ashabe poput Ebu Bekra, Omera, Osmana i … Continue reading

مترجم الكتاب: Nedim Haračić

عدد زيارات الكتاب: 1915

عدد تحميل الكتاب: 521

Muslimova zbirka hadisa – sažetak

Muslimova zbirka hadisa – sažetak

Muslimova zbirka hadisa - sažetak

الناشر: Islam House

مترجم الكتاب: Grupa daija

عدد زيارات الكتاب: 2018

عدد تحميل الكتاب: 513

Ko su vehabije?

Ko su vehabije?

Ko su vehabije? Upoznaj našu braću muslimane koje mnogi nepravedno i bez osnove nazivaju vehabijama.

مؤلف الكتاب: محرم شتولانوفيتش

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 2063

عدد تحميل الكتاب: 653

Kur’an najsavršenije čudo

Kur’an najsavršenije čudo

Kur’an najsavršenije čudo Knjiga u kojoj je Didat predstavio nekoliko dokaza da je Kur’an Allahova sačuvana riječ i da je najveća mudžiza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 1860

عدد تحميل الكتاب: 570

Kršćansko-muslimanski dijalog

Kršćansko-muslimanski dijalog

Kršćansko-muslimanski dijalog Knjiga u obliku razgovora između muslimana i kršćanina, te daje prikaz vjere Islama i stvarnost kršćanstva.

مؤلف الكتاب: حسن با عقيل

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 1913

عدد تحميل الكتاب: 493

Kratki uvod u Islam

Kratki uvod u Islam

Kratki uvod u Islam Glavna odrednica i osnov ove vjere je tevhid (monoteizam), njena parola je iskrenost, njena težnja pravednost, njena opstojnost istina, njen duh solidarnost.. Zasnovana na ovakvim osnovama ona je sistem koji ljude upućuje ka svemu sto je za njih korisno na ovom i na onom svijetu i upozorava ih na sve ono što je štetno po njihovu vjeru i život na oba svijeta. Čovječanstvo u ovoj vjeri nalazi istinsko jedinstvo i prevazilaženje nesloge čime sebe izbavlja iz mraka zla na put istine i spasa. Svo savršenstvo se ogleda u savršenstvu ove vjere; ona nas, počevši od njenog učenja o ispravnom vjerovanju, preko dobrih dijela, časnog morala do visokih manira ponašanja na koje nas podstiče, ne uči osim dobru i pravednosti.

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 1480

عدد تحميل الكتاب: 287

Korisna upustva za sretan život

Korisna upustva za sretan život

Korisna upustva za sretan život Knjiga obuhvata govor o sljedećim temama: - uzroci i sredstva koji kada se iskoriste na pravi način daju rezultat sreće i smirenosti u srcu; - kako otkloniti duševne probleme i - dali vjernik može biti na gubitku.

مؤلف الكتاب: Abdur-Rahman Bin Nasir as-Sadi

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 1946

عدد تحميل الكتاب: 564

Knjiga tevhida i radost pravovjernih

Knjiga tevhida i radost pravovjernih

Knjiga tevhida i radost pravovjernih Od najboljih knjiga koje su napisane u ovom poglavlju. Šta više, među najpoznatijim knjigama među muslimanima.

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 1525

عدد تحميل الكتاب: 479

Kako ćeš biti musliman?

Kako ćeš biti musliman?

Kako ćeš biti musliman? Svakom ko želi da prihvati Islam ovdje može naći upustvo kako da to uradi.

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 1785

عدد تحميل الكتاب: 497

Komentar Knjige robovanja

Komentar Knjige robovanja

Komentar Knjige robovanja Vrijednost robovanja Allahu subhabehu se odražava u tome da je ono cilj zbog kojeg je Allah Uzvišeni stvorio stvorenja, a sa njegovim ispunjavanjem upotpunjava se rob.

مؤلف الكتاب: عبد العزيز بن عبد الله الراجحي

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 1825

عدد تحميل الكتاب: 564

Komentar Temelja sunneta

Komentar Temelja sunneta

Komentar Temelja sunneta Drugo poglavlje knjige Svjetlost sunneta i tame novotarija. Izdvojeno je zbog bitnosti.

مؤلف الكتاب: أحمد بن حنبل

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 1544

عدد تحميل الكتاب: 481

Dali je neznanje opravdanje?

Dali je neznanje opravdanje?

Dali je neznanje opravdanje? Neznanje stvari vjere i pitanja šerijata upućuje na niski stepen neznalice i krnjavost imana, shodno njegovu džehlu, a džehl je - uopćeno - jedan od prepreka tekfirenja pojedinca, jer je iman u jakoj vezi sa znanjem, a postojanje znanja kod vjernika je šart od šartova imana, stim da dužnosti insana ne stupaju na snagu uz džehl.

مؤلف الكتاب: محمد الصالح العثيمين

الناشر: Islam House

مترجم الكتاب: Sead Jasavić

عدد زيارات الكتاب: 1847

عدد تحميل الكتاب: 668

Komentar Tahavijeve poslanice

Komentar Tahavijeve poslanice

Komentar Tahavijeve poslanice Pomen pojašnjenja akide ehli sunneta vel džemata na mezhebu učenjaka milleta.

مؤلف الكتاب: محمد عبد الرحمن الخميس

الناشر: Islam House

مترجم الكتاب: Grupa daija

عدد زيارات الكتاب: 1592

عدد تحميل الكتاب: 570

Blagodati Džennta u svjetlu Kur’ana i sunneta

Blagodati Džennta u svjetlu Kur’ana i sunneta

Blagodati Džennta u svjetlu Kur’ana i sunnetaKnjiga koja ima za cilj dvije stvari: - da ukaže vjerniku na djela koja će ga dovesti do Dženneta i - da da tačan i precizan opis, zasnovak na Kur’anu i sunnetu, užitaka koje će imati vjernik u Džennetu.

الناشر: Islam House

عدد زيارات الكتاب: 1196

عدد تحميل الكتاب: 343

Put dobrih prethodnika

Put dobrih prethodnika

Put dobrih prethodnika Pojašnjenje puta dobrih prethodnika te pomen nešto od njihovih osobina i fadileta.

الناشر: Pomoćni ured za dawu - Riyadh

مترجم الكتاب: ِAbu Usama Al-Jaziry

عدد زيارات الكتاب: 1267

عدد تحميل الكتاب: 356

Šta kaže Biblija o Muhammedu sallalahu alejhi ve sellem?

Šta kaže Biblija o Muhammedu sallalahu alejhi ve sellem?

Šta kaže Biblija o Muhammedu sallalahu alejhi ve sellem? Knjiga je u obliku rasprave između Ahmeda Deedata i nekolicine crkvenih službenika koji pokušavaju svim silama dokazati da Poslanik sallalahu alejhi ve sellem nije pomenut u Indžilu. Ahmed je dokazao da postoje pojedini odlomci Indžila ili Biblije koji se ne mogu primjeniti ni na jednu osobu osim na Allahova poslanika sallalahu alejhi ve sellem. Ova knjiga je poklon svakom muslimanu koji želi da zna istinu a i svakom sljedbeniku kršćanske religije.

مؤلف الكتاب: Ahmed Deedat

الناشر: Pomoćni ured za islamsko misionarstvo - Rebva

مترجم الكتاب: Grupa daija

عدد زيارات الكتاب: 1567

عدد تحميل الكتاب: 448

Akida – islamsko vjerovanje

Akida – islamsko vjerovanje

Akida - islamsko vjerovanje Ljudi mnogo postavljaju pitanja o akidi, posebno u zadnjim danima. Zbog toga vidimo da je odgovarajuće da vam predstavimo ovu knjižicu koja sadrži tematiku islamske akide i vjerovanja. Potreba za njom je izražena u našim krajevima kada znamo da postoji velik broj kuća u kojoj je muž na vjeri a supruga na drugoj.

الناشر: Islam House

مترجم الكتاب: Grupa daija

عدد زيارات الكتاب: 1188

عدد تحميل الكتاب: 334

Zbirka priči

Zbirka priči

Kratka knjižica, puna prelijepih priči islamskog sadržaja…najbolje za našu djecu i omaldinu. Može poslužiti i pred spavanje.

الناشر: Visoki saudijski komitet za pomoć Bosni i Hercegovini

عدد زيارات الكتاب: 2811

عدد تحميل الكتاب: 937

Tevhid i širk

Tevhid i širk

Veoma poznata knjiga iz porodične biblioteke. Malog obima ali velikog sadržaja kao što se može vidjeti iz naslova. Tevhid je najveći cilj i obaveza, a širk najopasniji i najveći grijeh kojeg Allah neće oprostiti.

مؤلف الكتاب: Muhmmed Dzemil Zejno

الناشر: Visoki saudijski komitet za pomoć Bosni i Hercegovini

عدد زيارات الكتاب: 2754

عدد تحميل الكتاب: 862

Šta poslije kabura

Šta poslije kabura

Nekoliko riječi o stanjima ljudi poslije smrti pa sve do zadnjeg pristajališta, Džennet ili Džehennem. Molimo Allaha Uzvišenog da nas uvede u svoje Džennete. Aaamin.

مؤلف الكتاب: Abdullah B. Ahmed el-Gamidi

عدد زيارات الكتاب: 3051

عدد تحميل الكتاب: 877