E-cards
Last Updated 11/10/2017 11:17
Sun, 17 Dec 2017
Rabia Awal 28, 1439
Number of Books 9243

Akida – islamsko vjerovanje

Akida – islamsko vjerovanje

Akida – islamsko vjerovanje
  • Akida – islamsko vjerovanje
  • Akida - islamsko vjerovanje Ljudi mnogo postavljaju pitanja o akidi, posebno u zadnjim danima. Zbog toga vidimo da je odgovarajuće da vam predstavimo ovu knjižicu koja sadrži tematiku islamske akide i vjerovanja. Potreba za njom je izražena u našim krajevima kada znamo da postoji velik broj kuća u kojoj je muž na vjeri a supruga na drugoj.
  • Publisher: Islam House
  • Book Translator: Grupa daija
  • Number of Pages: 53
  • Book visits: 1241
  • Book Downloads: 336
  • Book Reads: 336

Akida – islamsko vjerovanje

Ljudi mnogo postavljaju pitanja o akidi, posebno u zadnjim danima.

Zbog toga vidimo da je odgovarajuće da vam predstavimo ovu knjižicu koja sadrži tematiku islamske akide i vjerovanja.

Potreba za njom je izražena u našim krajevima kada znamo da postoji velik broj kuća u kojoj je muž na vjeri a supruga na drugoj.

Akida - islamsko vjerovanje

Akida - islamsko vjerovanje Ljudi mnogo postavljaju pitanja o akidi, posebno u zadnjim danima. Zbog toga vidimo da je odgovarajuće da vam predstavimo ovu knjižicu koja sadrži tematiku islamske akide i vjerovanja. Potreba za njom je izražena u našim krajevima kada znamo da postoji velik broj kuća u kojoj je muž na vjeri a supruga na drugoj.

User Rating Be the first one

Akida - islamsko vjerovanje Ljudi mnogo postavljaju pitanja o akidi, posebno u zadnjim danima. Zbog toga vidimo da je odgovarajuće da vam predstavimo ovu knjižicu koja sadrži tematiku islamske akide i vjerovanja. Potreba za njom je izražena u našim krajevima kada znamo da postoji velik broj kuća u kojoj je muž na vjeri a supruga na drugoj.

Leave a Reply