E-cards
Last Updated 11/10/2017 11:17
Sat, 05 Dec 2020
Rabia Thani 19, 1442
Number of Books 10182

Akida – islamsko vjerovanje

Akida – islamsko vjerovanje
  • Publisher: Islam House
  • Book Translator: Grupa daija
  • Number of Pages: 53
  • Book visits: 2190
  • Book Downloads: 912
  • Book Reads: 759

Akida – islamsko vjerovanje

Ljudi mnogo postavljaju pitanja o akidi, posebno u zadnjim danima.

Zbog toga vidimo da je odgovarajuće da vam predstavimo ovu knjižicu koja sadrži tematiku islamske akide i vjerovanja.

Potreba za njom je izražena u našim krajevima kada znamo da postoji velik broj kuća u kojoj je muž na vjeri a supruga na drugoj.

:

0

0 total

5
4
3
2
1

Leave a Reply