The Fundamentals of Tawheed

The Fundamentals of Tawheed

This book The Fundamentals of Tawheed presents a detailed explanation of the classical Islamic concept of God's unity as it relates to faith

Publisher: king Fahad National Library

Warum wurden wir erschaffen

Warum wurden wir erschaffen

Haben Sie sich schonmal gefragt warum Sie erschaffen wurden? Warum bin ich hier? Was mache ich in dieser Welt? Warum hat Gott mich erschaffen?

Publisher: islamhouse

Book Translator: Farouk Abu Anas

Islam Verstehen – UND MUSLIME

Islam Verstehen – UND MUSLIME

Dieses Büchlein ist eine Zusammenstellung von Fragen und Antwoten, die oft über die Muslime und ihre Religion gestellt werden.

Publisher: islamhouse

Book Translator: Ghembaza Moulay Mohamed

Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit Cilat janë rregullat e fesë vërtetë? Si duhet të jetë lidhja mes Krijuesit dhe krijesës? Si ta njohësh Zotin tënd, që ta adhurosh dhe ta pasosh rrugën e Tij të drejtë? Autori iu përgjigjet këtyre dhe shumë pyetjeve tjera me shembuj të qartë dhe gjithashtu sjell citate nga librat e shenjtë të ithtarëve të librit. Libri në shqip përfundon me një rezyme rreth biografisë së autorit i cili edhe është një nga thirrësit e mirënjohur.

Publisher: Islam House

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam

Bazat e Teuhidit – Monoteizmi Islam Tevhidi, njësimi i Zotit, është thelbi i besimit islam. Njerëzit janë të urdhëruar ta zbatojnë këtë koncept në tokë, në çdo hap të jetës, që nga ditët e Ademit. Në këtë libër fillimisht sqarohen kategoritë e tevhidit e më pas libri në mënyrë të qartë flet për kategorinë: Tevhidul – Ibade (Njësimin e Allahut në adhurim) dhe sqaron rëndësinë e tij pasi që të gjithë Pejgamberët (lavdërimi dhe shpëtimi i Allahut qofshin mbi ta) kanë thirrur në të. Libri flet për bindjet dhe veprat e njerëzve të cilat bien në kundërshtim me të, e të cilat fatkeqësisht janë shumë të përhapura në mesin e muslimanëve edhe në ditët e sotme.

Publisher: Islam House

JEESUSE SÕNUM

JEESUSE SÕNUM

JEESUSE SÕNUM Mida õpetas meile Jeesus? Kristluse ja islami algallikaid võrdlev uurimus islami seisukohast.

Book Translator: Kätlin Hommik-Mrabte

Polygynie in de Islam

Polygynie in de Islam

Polygynie in de Islam Het huwelijk is een wettige, sociale en religieuze relatie tussen individuen wat de basis vormt van een fami

Book Translator: Yassien Abo Abdellah