حقیقت توحید از دیدگاه ائمه

حقیقت توحید از دیدگاه ائمه

حقیقت توحید از دیدگاه ائمه به بیان دیدگاه ائمه درباره مفهوم توحید و شرک و تلاش آنان برای مبارزه با خُرافه‌پرستی و اعمال شرک‌آمیز اختصاص دارد.

Publisher: مبرة الآل والأصحاب

Book Translator: اسحاق بن عبدالله دبيرى العوضى