48 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay

48 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay

48 Câu Hỏi Về Sự Nhịn Chay Quyển sách nhỏ này gồm 48 câu trả lời về vấn đề nhịn chay và đây là những câu hỏi được nhiều người hỏi đến.

الناشر: Văn phòng Al-Rabwah

مترجم الكتاب: Abu Hisaan Ibnu Ysa

रोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावे

रोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावे

रोज़े से संबंधित अहकाम एवं फतावे इस पुस्तक में रोज़े से संबंधित समस्त अहकाम व मसाईल तथा रोज़ा, एतिकाफ, रोज़े की क़ज़ा एंव कफ्फारा तथा इन से संबंधित आधुनिक मसाईल पर 70 से अधिक फतावे उल्लिखित हैं।

الناشر: इस्लामी आमन्त्रण एंव निर्देश कार्यालय रब्वा, रियाज़, सऊदी अरब

مترجم الكتاب: अताउर्रहमान ज़ियाउल्लाह