دين الحق

دين الحق

دين الحق كتاب امتاز ببيان الإسلام على منهج أهل السنَّة والجماعة، وتميَّز بالشُّمول والوضوح والإيجاز ويشتمل على خمسة فصول: معرفة الله الخالق

الناشر: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

دین حق

دین حق

اعتقادات و باورهای اصیل اسلامی را بیان کرده است تا پیام آخرین فرستاده خداوند را بار دیگر بر همگان عرضه کند. نویسنده در اثر حاضر، با استفاده از آیات هدایتگر قرآن کریم و سخنان گهربار رسول مهربان اسلام، مهم‌ترین معتقدات دینی را بیان نموده تا خواننده را، به دور از تعصبات فرقه‌ای و مذهبی، با […]

مترجم الكتاب: عبد الستار عطا زاده كوهستاني