E-cards
Last Updated 19/8/2015 6:34
Sat, 18 Nov 2017
Safar 29, 1439
Number of Books 9209

Shtyllat e besimit

Shtyllat e besimit

Shtyllat e besimit
  • Shtyllat e besimit
  • Ky është një libër që flet për kushtet e imanit – besimit duke argumentuar secilën nga ato me argumente të shumta. Libri është botim i Univeristetit Islamik të Medinës i cili mëton të prezantojë kushtet e imanit me një metodë … Continue reading
  • Book Translator: Lulëzim Blaka
  • Year of Publication: 2009
  • Number of Pages: 108
  • Book visits: 1197
  • Book Downloads: 360
  • Book Reads: 0

Ky është një libër që flet për kushtet e imanit – besimit duke argumentuar secilën nga ato me argumente të shumta. Libri është botim i Univeristetit Islamik të Medinës i cili mëton të prezantojë kushtet e imanit me një metodë të lehtë dhe sistematizuar mirë.

Shtyllat e besimit

User Rating Be the first one

Leave a Reply