E-cards
Last Updated 8/9/2015 2:51
Tue, 12 Dec 2017
Rabia Awal 23, 1439
Number of Books 9237

Njohje e përgjithshme me Islamin

Njohje e përgjithshme me Islamin

Njohje e përgjithshme me Islamin
  • Njohje e përgjithshme me Islamin
  • Njohje e përgjithshme me Islamin Libërth i cili përmban një pasqyrë të shkurtë rreth gradave të fesë Islame: Islamit (nënshtrimit përmes veprave të dukshme) dhe kushteve të tij, Imanit (besimit) dhe kushteve të tij si dhe Ihsanit (bamirësë).
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 20
  • Book visits: 1679
  • Book Downloads: 516
  • Book Reads: 515

Njohje e përgjithshme me Islamin

Njohje e përgjithshme me Islamin

Njohje e përgjithshme me Islamin Libërth i cili përmban një pasqyrë të shkurtë rreth gradave të fesë Islame: Islamit (nënshtrimit përmes veprave të dukshme) dhe kushteve të tij, Imanit (besimit) dhe kushteve të tij si dhe Ihsanit (bamirësë).

User Rating Be the first one

Njohje e përgjithshme me Islamin Libërth i cili përmban një pasqyrë të shkurtë rreth gradave të fesë Islame: Islamit (nënshtrimit përmes veprave të dukshme) dhe kushteve të tij, Imanit (besimit) dhe kushteve të tij si dhe Ihsanit (bamirësë).

Leave a Reply