E-cards
Last Updated 8/9/2015 12:29
Sat, 25 Nov 2017
Rabia Awal 6, 1439
Number of Books 9213

Mburoja e muslimanit – Lutje nga Kurani dhe Suneti

Mburoja e muslimanit – Lutje nga Kurani dhe Suneti

Mburoja e muslimanit – Lutje nga Kurani dhe Suneti
  • Mburoja e muslimanit – Lutje nga Kurani dhe Suneti
  • Mburoja e muslimanit - Lutje nga Kurani dhe Suneti Mburoja e muslimanit është një libër i begatë që përmbledh lutjet dhe dhikrin (përmendjen e Allahut) për të cilin ka nevojë muslimani gjatë ditës dhe natës si dhe në raste të ndryshme me të cilat përballet gjatë jetës së tij. Ky libër është përkthyer në shumë gjuhë të botës dhe atë në miliona e miliona ekzemplarë, vetëm në islamhouse ekziston në më tepër se 30 gjuhë.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 33
  • Book visits: 2683
  • Book Downloads: 492
  • Book Reads: 506

Mburoja e muslimanit – Lutje nga Kurani dhe Suneti

Mburoja e muslimanit - Lutje nga Kurani dhe Suneti

Mburoja e muslimanit - Lutje nga Kurani dhe Suneti Mburoja e muslimanit është një libër i begatë që përmbledh lutjet dhe dhikrin (përmendjen e Allahut) për të cilin ka nevojë muslimani gjatë ditës dhe natës si dhe në raste të ndryshme me të cilat përballet gjatë jetës së tij. Ky libër është përkthyer në shumë gjuhë të botës dhe atë në miliona e miliona ekzemplarë, vetëm në islamhouse ekziston në më tepër se 30 gjuhë.

User Rating 5 ( 1 votes)

Mburoja e muslimanit - Lutje nga Kurani dhe Suneti Mburoja e muslimanit është një libër i begatë që përmbledh lutjet dhe dhikrin (përmendjen e Allahut) për të cilin ka nevojë muslimani gjatë ditës dhe natës si dhe në raste të ndryshme me të cilat përballet gjatë jetës së tij. Ky libër është përkthyer në shumë gjuhë të botës dhe atë në miliona e miliona ekzemplarë, vetëm në islamhouse ekziston në më tepër se 30 gjuhë.

Leave a Reply