E-cards
Last Updated 8/9/2015 11:18
Thu, 23 Nov 2017
Rabia Awal 4, 1439
Number of Books 9213

Mbi rrugën e të parëve tanë (Selefit)

Mbi rrugën e të parëve tanë (Selefit)

Mbi rrugën e të parëve tanë (Selefit)
  • Mbi rrugën e të parëve tanë (Selefit)
  • Mbi rrugën e të parëve tanë (Selefit) Libërth i shkruar nga dijetari shqiptar Abdul Kadër Arnauti (Allahu e mëshiroftë) ku sqaron me fjalë të shkurtra por, të qarta akiden - besimin e gjeneratave të arta islame (Selefit) dhe metodologjinë e tyre në kuptimin e fesë. Libri përveç argumenteve nga Kurani dhe Syneti përmban edhe një mori nga fjalët më të arta të dijetarëve të Selefit.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 24
  • Book visits: 998
  • Book Downloads: 287
  • Book Reads: 287

Mbi rrugën e të parëve tanë (Selefit)

Mbi rrugën e të parëve tanë (Selefit)

Mbi rrugën e të parëve tanë (Selefit) Libërth i shkruar nga dijetari shqiptar Abdul Kadër Arnauti (Allahu e mëshiroftë) ku sqaron me fjalë të shkurtra por, të qarta akiden - besimin e gjeneratave të arta islame (Selefit) dhe metodologjinë e tyre në kuptimin e fesë. Libri përveç argumenteve nga Kurani dhe Syneti përmban edhe një mori nga fjalët më të arta të dijetarëve të Selefit.

User Rating Be the first one

Mbi rrugën e të parëve tanë (Selefit) Libërth i shkruar nga dijetari shqiptar Abdul Kadër Arnauti (Allahu e mëshiroftë) ku sqaron me fjalë të shkurtra por, të qarta akiden - besimin e gjeneratave të arta islame (Selefit) dhe metodologjinë e tyre në kuptimin e fesë. Libri përveç argumenteve nga Kurani dhe Syneti përmban edhe një mori nga fjalët më të arta të dijetarëve të Selefit.

Leave a Reply