E-cards
Last Updated 7/9/2015 2:57
Mon, 23 Oct 2017
Safar 3, 1439
Number of Books 9188

Ky është profeti Muhamed

Ky është profeti Muhamed

Ky është profeti Muhamed
  • Ky është profeti Muhamed
  • Ky është profeti Muhamed Ky libër është një jetëpërshkrim i shkurtër i jetës së Muhamedit (Alejhis salatu ues selam). Libri përmban katër kapituj: 1. Ta njohim të Dërguarin e fundit (alejhis salatu ues selam) 2. Profeti që përsosi virtytet njerëzore. 3. Profeti (aljehis salatu ues selam) në optikën e personaliteteve botërore. 4. Disa mësime që i nxjerrim nga jeta e Profetit (alejhis salatu ues selam).
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2007
  • Number of Pages: 95
  • Book visits: 915
  • Book Downloads: 251

Ky është profeti Muhamed

Ky është profeti Muhamed

Ky është profeti Muhamed Ky libër është një jetëpërshkrim i shkurtër i jetës së Muhamedit (Alejhis salatu ues selam). Libri përmban katër kapituj: 1. Ta njohim të Dërguarin e fundit (alejhis salatu ues selam) 2. Profeti që përsosi virtytet njerëzore. 3. Profeti (aljehis salatu ues selam) në optikën e personaliteteve botërore. 4. Disa mësime që i nxjerrim nga jeta e Profetit (alejhis salatu ues selam).

User Rating Be the first one

Leave a Reply