E-cards
Last Updated 7/9/2015 12:46
Sun, 22 Oct 2017
Safar 2, 1439
Number of Books 9187

Kurani i madhërishëm

Kurani i madhërishëm

Kurani i madhërishëm
  • Kurani i madhërishëm
  • Kurani i madhërishëm Ky botim i Kuranit të madhërishëm në shqip përmban përkthimin e domethënieve të Kuranit nga Prof. Hasan I. Nahi (Allahu e mëshiroftë). Prof. Hasan Nahi ishte një ndër hoxhallarët më të shquar të kohës së tij dhe ndër të vetmit që shkollimin superior e kishin kryer jashtë vendit. Sipas disa kritikëve përkthimi i tij konsiderohet si një ndër përkthimet më autentike të Kuranit në shqip.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 744
  • Book visits: 830
  • Book Downloads: 261

Kurani i madhërishëm

Kurani i madhërishëm

Kurani i madhërishëm Ky botim i Kuranit të madhërishëm në shqip përmban përkthimin e domethënieve të Kuranit nga Prof. Hasan I. Nahi (Allahu e mëshiroftë). Prof. Hasan Nahi ishte një ndër hoxhallarët më të shquar të kohës së tij dhe ndër të vetmit që shkollimin superior e kishin kryer jashtë vendit. Sipas disa kritikëve përkthimi i tij konsiderohet si një ndër përkthimet më autentike të Kuranit në shqip.

User Rating Be the first one

Leave a Reply