E-cards
Last Updated 17/8/2014 2:20
Wed, 20 Jun 2018
Shawwal 6, 1439
Number of Books 9737

Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe

Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe

Translation of the Holy Quran meanings in Albanian

User Rating 4.02 ( 41 votes)

Translation of the Holy Quran meanings in Albanian

Leave a Reply