E-cards
Last Updated 17/8/2014 2:20
Sun, 16 Dec 2018
Rabia Thani 8, 1440
Number of Books 10033

Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe

Kurani Fisnik dhe përkthimi i domethënieve të tij në gjuhën shqipe

Translation of the Holy Quran meanings in Albanian

User Rating 4.02 ( 41 votes)

Translation of the Holy Quran meanings in Albanian

Leave a Reply