E-cards
Last Updated 6/9/2015 2:46
Sun, 22 Oct 2017
Safar 2, 1439
Number of Books 9187

Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit
  • Feja e vërtetë e Zotit
  • Feja e vërtetë e Zotit Cilat janë rregullat e fesë vërtetë? Si duhet të jetë lidhja mes Krijuesit dhe krijesës? Si ta njohësh Zotin tënd, që ta adhurosh dhe ta pasosh rrugën e Tij të drejtë? Autori iu përgjigjet këtyre dhe shumë pyetjeve tjera me shembuj të qartë dhe gjithashtu sjell citate nga librat e shenjtë të ithtarëve të librit. Libri në shqip përfundon me një rezyme rreth biografisë së autorit i cili edhe është një nga thirrësit e mirënjohur.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 22
  • Book visits: 3714
  • Book Downloads: 1295

Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit

Feja e vërtetë e Zotit Cilat janë rregullat e fesë vërtetë? Si duhet të jetë lidhja mes Krijuesit dhe krijesës? Si ta njohësh Zotin tënd, që ta adhurosh dhe ta pasosh rrugën e Tij të drejtë? Autori iu përgjigjet këtyre dhe shumë pyetjeve tjera me shembuj të qartë dhe gjithashtu sjell citate nga librat e shenjtë të ithtarëve të librit. Libri në shqip përfundon me një rezyme rreth biografisë së autorit i cili edhe është një nga thirrësit e mirënjohur.

User Rating Be the first one

Leave a Reply