E-cards
Last Updated 7/9/2015 11:58
Sat, 21 Oct 2017
Muharram 30, 1439
Number of Books 9187

Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu

Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu

Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu
  • Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu
  • Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu Ky është një ndër librat e shkurtra (El Metn) më të njohura. Këto dyzet hadithe janë të përmendura pa zinxhirin e transmetimit dhe përfshinë fusha të ndryshme islame, ku çdo hadith prej tyre konsiderohet si një bazë madhështore e bazave të fesë. Çdo musliman duhet t’i dijë këto hadithe për shkak të rëndësisë së mësimeve të cilat i përmbajnë.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2010
  • Number of Pages: 20
  • Book visits: 937
  • Book Downloads: 301

Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu

Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu

Dyzet Hadithe nga Imam Neveviu Ky është një ndër librat e shkurtra (El Metn) më të njohura. Këto dyzet hadithe janë të përmendura pa zinxhirin e transmetimit dhe përfshinë fusha të ndryshme islame, ku çdo hadith prej tyre konsiderohet si një bazë madhështore e bazave të fesë. Çdo musliman duhet t’i dijë këto hadithe për shkak të rëndësisë së mësimeve të cilat i përmbajnë.

User Rating Be the first one

Leave a Reply