E-cards
Last Updated 6/9/2015 11:29
Fri, 20 Oct 2017
Muharram 29, 1439
Number of Books 9187

Disa bindje te Shi’iteve

Disa bindje te Shi’iteve

Disa bindje te Shi’iteve
  • Disa bindje te Shi’iteve
  • Disa bindje te Shi’iteve Shiitët janë një ndër grupet e devijuara më të përhapura në botën islame. Idetë dhe mendimet e tyre janë nuk përkojnë me burimet Islame. Ky libër flet rreth bindjeve dhe kundërshtimeve të tyre me Islamin. Megjithëse i shkurtër, ky libër me fakte dhe argumente qartëson devijimin dhe rrezikshmërinë e tyre për Islamin dhe myslimanët.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2009
  • Number of Pages: 97
  • Book visits: 823
  • Book Downloads: 218

Disa bindje te Shi’iteve

Disa bindje te Shi’iteve

Disa bindje te Shi’iteve Shiitët janë një ndër grupet e devijuara më të përhapura në botën islame. Idetë dhe mendimet e tyre janë nuk përkojnë me burimet Islame. Ky libër flet rreth bindjeve dhe kundërshtimeve të tyre me Islamin. Megjithëse i shkurtër, ky libër me fakte dhe argumente qartëson devijimin dhe rrezikshmërinë e tyre për Islamin dhe myslimanët.

User Rating Be the first one

Leave a Reply