E-cards
Last Updated 7/9/2015 11:59
Sat, 21 Oct 2017
Muharram 30, 1439
Number of Books 9187

Besimi i Ehli Sunetit

Besimi i Ehli Sunetit

Besimi i Ehli Sunetit
  • Besimi i Ehli Sunetit
  • Besimi i Ehli Sunetit Besimi i Ehli Sunetit: Ky libërth përmban sqarimin e akides së Ehli Synetit dhe Xhematit në kaptinën e njësimit të Allahut, emrave të atributeve të Tij si dhe në kapitujt e besimi në Melekë, Libra, Pejgamberë, Botës Tjetër dhe Caktimit të Allahut për të mirë dhe të keqe.
  • Publisher: Islam House
  • Year of Publication: 2011
  • Number of Pages: 66
  • Book visits: 1000
  • Book Downloads: 309

Besimi i Ehli Sunetit

Besimi i Ehli Sunetit

Besimi i Ehli Sunetit Besimi i Ehli Sunetit: Ky libërth përmban sqarimin e akides së Ehli Synetit dhe Xhematit në kaptinën e njësimit të Allahut, emrave të atributeve të Tij si dhe në kapitujt e besimi në Melekë, Libra, Pejgamberë, Botës Tjetër dhe Caktimit të Allahut për të mirë dhe të keqe.

User Rating Be the first one

Leave a Reply